Dating 69 org video

26 Sep

Geografisk passer det godt da Senja er sterkt oppkløvd i fjorder og bukter.

Senja er dokumentert i «Senionne» fra 1367, og «Senien» fra 1490. desember 1731 var hele Senja underlagt det store Trondenes prestegjeld, da en rekke områder skilt ut som selvstendige prestegjeld.

Fra Silsand går fylkesvei 861 nordover langs Gisundet til Gibostad og Nord-Senja.

Sørover fra Islandsbotn går fylkesvei 860 til Stonglandseidet, og langs nordvestsiden av øya går fylkesvei 862 fra Straumsbotn i Berg, via Senjahopen til Botnhamn i Lenvik. Det er Senja Rutebil som har stått for buss- og godsruter på Senja fram til 2010. FK Senja var det første fotballaget i Norge som rykket opp med 3 forskjellige lag i én og samme sesong.

På innsiden finner man fruktbar jord og et vennlig landskap med bølgende åser og bjørkeskog. Ved opprettelsen av formannskapsdistrikt (senere kommuner) lå prestegjeldene til grunn. januar 1838: Allerede i 1871 ble Malangen egen kommune, av deler av Lenvik og Ballangen.

Lenvik ble 1885 igjen ble delt i to, med Hillesøy som egen kommune. januar 1886 delt i tre, med Dyrøy og Sørreisa som egne kommuner. januar 1902 delt i to, med Torsken som egen kommune.

Senja (nordsamisk: Sážža) er Norges nest største øy etter Hinnøya (Svalbard ikke medregnet) og ligger i Troms fylke.

Øya har et areal på 1 589,35 km² og i underkant av 8 000 innbyggere, og omfatter kommunene Berg, Torsken, Tranøy og deler av Lenvik. januar 2020 slås de fire kommunene sammen til Senja kommune.

Blant disse har vi Samemuseet i Kaperdalen, Hofsøya Bygdemuseum og Kveitmuseet/Gammelbutikken i Skrolsvik.

Compare methods, learn about side effects, and figure out which one is right for you!

Then get smart about all the best birth control that's out there.

Ved kommunesammenslåingene på 1960-tallet var det kun Hillesøy som ble berørt, ved at Senja-delen (Laukvik og Husøy) inngikk i Lenvik.

Etter dette var det følgende kommuner på Senja: I forbindelse kommunereformen vil alle fire kommunene på Senja, fra 1.